LJUD – LJUS – STREAMING – BILD – SCEN

Vi erbjuder dig mer än gärna högklassiga tekniska leveranser till ditt nästa live-evenemang, vare sig det ordnas för publik eller virtuellt.

Be gärna om en offert på din nästa AV-installation! 
Vi kan leda hela projektet från idé, planering, visualisering och installation.

KONTAKT

info@frontlineaudio.fi

Blockmakaregatan 14
68600 Jakobstad
Finland

0505403825

EN LITEN HISTORIA OM OSS

Frontline Audio grundades 2008 med inriktning på ljudservice för konsterter och övriga evenemang där högklassig ljudåtergivning erfordras. Målsättningen var från starten att kvalitetsmässigt vara på toppnivå i Finland. Företagets grundare var etablerade och erfarna ljudtekniker som arbetat professionellt både i Finland och utomlands.

Frontline Audio har under de tolv verksamhetsåren expanderat sin verksamhet till att även omfatta ljus- och videotjänster. Man har förutom konserter och festivaler även riktat sig mot företagskunder för olika former av evenemang där kraven på den tekniska servicen är höga. Företaget gör även installation och planering av ljud-, ljus- och videosystem för offentliga utrymmen så som skolor, samlingssalar o.dyl.